คอร์สที่เปิดสอน

1. 📘คอร์สคณิต ม.6 (หลักสูตรใหม่)

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เนื้อหาอัดแน่น
พร้อมลุยข้อสอบประยุกต์แนวใหม่
(อ้างอิงตามหลักสูตรใหม่ สสวท.) 

  สอนครบทั้ง 3 บท  ได้แก่

  ✅ แคลคูลัส 

ลิมิต(Limit) / ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน(Continuity of a Function) / อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
/ สูตรสำหรับดิฟแบบต่างๆ / ความชันเส้นโค้ง-เส้นสัมผัส / ฟังก์ชันเพิ่ม-ลด / สูงสุด-ต่ำสุดสัมพัทธ์,สัมบูรณ์
/ ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง / ปฏิยานุพันธ์ หรือ ปริพันธ์ / อินทิกรัลแบบจำกัดเขต-ไม่จำกัดเขต
 / 
การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง / กฎของโลปิตาล

  ✅ ลำดับอนุกรม

ลำดับอนุกรมเลขคณิต-เรขาคณิต / ลำดับฮาร์มอนิก / ลิมิตของลำดับอนันต์
/ อนุกรมอนันต์ / 
สัญลักษณ์แสดงการบวก 
การประยุกต์ของลำดับอนุกรม -> มูลค่าเงินในปัจจุบัน อนาคต

  ✅ สถิติ ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น 

ความหมายของสถิติศาสตร์ และข้อมูล / การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
/ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ / ค่าวัดทางสถิติ : ค่ากลางของข้อมูล ค่าวัดการกระจาย ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล / ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม / การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
/ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง / การแจกแจงปกติมาตรฐาน

ทั้ง 3 บท เรียนรวม 72 ชั่วโมง (เรียนทบทวนได้ไม่จำกัดชั่วโมง อายุคอร์ส 2 ปี)

  เนื่องจากหลักสูตรใหม่ สสวท. จะพบว่าในบทสถิติ

และลำดับอนุกรม มีการเปลี่ยนเนื้อหาค่อนข้างมาก

  อีกทั้งมีบทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ บทตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น

ซึ่งข้อสอบปีเก่า ๆ จะไม่เคยออก

  ดังนั้นในคอร์สนี้ พี่แม็คมีโจทย์แนวหลักสูตรใหม่ สสวท. เข้ามาให้น้องๆ ได้ฝึกทำจนชำนาญแน่นอนครับ^^


2.📘คอร์ส TAKE OVER คณิตสามัญ (สำหรับ TCAS66)

📣คอร์สนี้จะตะลุยข้อสอบเก่า คณิตสามัญทุกฉบับ ไปจนถึง PAT1 5 ปีหลังสุด📣

โดยเหมาะสำหรับน้องม.6 ที่กำลังจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โดยจะเน้นการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ ไปจนถึงสูตรที่สำคัญต่างๆ

ผ่านการลุยข้อสอบจริง จะเน้นเทคนิคลัดต่างๆ ที่น้องต้องรู้

รวมไปถึงวิธีคิดหลายๆ อย่างที่จะทำให้น้องได้เปรียบเวลาอยู่ในห้องสอบ

เรียนทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง (เรียนทบทวนได้ไม่จำกัดชั่วโมง อายุคอร์ส 2 ปี)


🔸🔷ทุกคอร์สรูปแบบการเรียน : ผ่านกลุ่มทางเฟสบุ๊ค🔷🔸

🚩ทบทวนได้ไม่จำกัด🚩

กรณีมีข้อสงสัยในการเรียน หรืออยากได้คำปรึกษา กำลังใจ💚

สามารถปรึกษาพี่หมอแม็คได้โดยตรง

ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. เพจ Facebook : NFMATH

2. ไลน์ ID : @nfmath

🔻โปรโมชั่นพิเศษ สมัคร 2 คอร์ส พร้อมกัน🔻

 ลดจาก 8,000.-

💥เพียง 3,590 บาท💥

(โปรโมชั่นพิเศษจะได้รับเอกสารคอร์ส TAKE OVER 1 เล่ม ส่วนคอร์สคณิตม.6 ทั้ง 3 บทจะเป็นไฟล์ E-book ครับ)🔴LINK โหลดเอกสารติวฟรี🔴 


1. เฉลยคณิตสามัญปี 65 ข้อน่าเก็บ : ดาวน์โหลด

2. ข้อสอบจริงคณิตสามัญปี 64 : ดาวน์โหลด

3. แคลคูลัส : ดาวน์โหลด

4. ลำดับ อนุกรม : ดาวน์โหลด

5. ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น : ดาวน์โหลด

มีผู้สมัครเรียนแล้ว 290 คน

โปรโมชั่น TAKE OVER + คณิตม.6

฿ 3,590

ติดต่อ